Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Hailuoto Tourism Platform (HTP) – Hailuodon matkailuelinkeinon kehittämishanke
Hallinnoija:Hailuodon kunta
Aika:9.11.2011 - 30.6.2014
Toteutusalue:Haapavesi, Hailuoto, Liminka, Oulu, Pudasjärvi
Kustannusarvio:90000 €
Hankeryhmä:Matkailu
  
Tiivistelmä:Hankkeessa mm.:
- selvitetään potentiaaliset juridiset mallit (esim. oy/ry) ja haetaan osakkaat/jäsenet
- laaditaan liiketoimintasuunnitelma ja yhteismarkkinointimalli
- selvitetään keskusvaraamotyyppiset majoitus- ja palveluratkaisut, valitaan sopivat ja vahvistetaan
erityisesti verkko- ja hakukonenäkyvyyttä
- luodaan markkinointi- ja brändistrategia, tehdään matkailustrategian päivitys, kehitetään
verkkosivujen palvelua ja sisältöä sekä hyödynnetään sosiaalista mediaa
- perustetaan juridinen yksikkö ja valitaan sille vetäjä, yksikön toimintaa vauhditetaan
alkuvaiheessa hankkeen avulla, yksikkö jatkaa hankkeen jälkeen omaa elämäänsä yhdessä
sovituin keinoin ja resurssein.
- luodaan verkostoitumismallit ja avataan uusia kontakteja, tehdään käytännön yhteistyötä
keskeisten matkailussa toimivien tahojen kanssa kuten Oulun Matkailu Oy, Oulun lentoasema,
matkanjärjestäjät, matkailumediat ja muut matkailussa toimivat tahot ja järjestöt
- verkostoidutaan ja tehdään yhteistyötä muiden matkailuhankkeiden kanssa
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.hailuoto.fi/sivu/fi/kuntainfo/suunnitelmat/htp-matkailuhanke/
Loppuraportti:Hailuoto_Tourism_Platform_HTP_-_Hailuodon_matkailuelinkeinon_kehittamishanke_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy