Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Pyhännän matkailun kehittämisen investoinnit
Hallinnoija:Pyhännän kunta
Aika:1.4.2011 - 31.12.2014
Toteutusalue:Pulkkila
Kustannusarvio:147000 €
Hankeryhmä:Matkailu
  
Tiivistelmä:Pyhännällä on tehty pitkään työtä matkailun perusedellytysten luomiseksi. Kunta on luonut polkuja ja varustellut niitä, lisäksi on luotu Metsätietokeskus, joka esittelee metsää taloudellisen ja virkistystoiminnan näkökulmista.
 
Tällä hankkeella tehtävillä investoinneilla parannetaan olemassa olevien kohteiden käytettävyyttä ja saavutettavuutta. Näillä investoinneilla luodaan mahdollisuudet synnyttää matkailutuotteita jotka hyödyntävät valmiita rakenteita ja ympäristöä. Mahdollisuuksia markkinoidaan tavoitteellisesti matkailuyrittäjille tuotantoympäristöksi.
Kohteiden valinnassa on kiinnitetty huomiota käytettävyyden ja saavutettavuuden tarpeisiin. Kohteet on valittu niin, että ne täydentävät olemassa olevia rakenteita siten, että saavutetaan toimiva kokonaisuus erilaisille palvelutapahtumille.
  
Jatkotoimenpiteet:Investointien toteuttamisen jälkeen syntyneet rakenteet ovat yrittäjien ja kuntalaisten käytössä.
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:www.pyhanta.fi
Loppuraportti:Pyhannan_matkailun_kehittamisen_investoinnit_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy