Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Huttukylän nuorisoseuran uusi sali
Hallinnoija:Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Aika:25.2.2011 - 31.12.2013
Toteutusalue:Kiiminki
Kustannusarvio:416000 €
Hankeryhmä:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri
  
Tiivistelmä:Tavoitteeksi Huttukylän nuorisoseuran uusi sali –hankkeelle on asetettu saada seurantalosta kaikkien kylän asukkaiden yhteinen kylätalo, joka palvelee kaikenikäisiä kyläläisiä asian- ja ajanmukaisilla sekä toimivilla tiloillaan kokoontumispaikkana. Kylätalo antaa oivat puitteet sosiaaliseen kanssakäymiseen ja virkistymiseen, erilaisten harrastekerhojen kokoontumiseen sekä monenlaisten tapahtumien järjestämiseen. Monipuolisten ja laajenevien tilojen tavoitteena on lisätä myös seurantalon vuokraustoimintaa juhla- ym. edustustilaisuuksia varten.

Huttukylän nuorisoseuran uusi sali –hanke käsittää nykyisen eli vanhan salin ja näyttämön purkamisen sekä uuden salin, näyttämön, pukuhuone- ja sosiaalitilan, teknisen tilan, kalustovaraston ja eteistilojen rakentamisen vuosien 2011-2012 aikana.

Hankkeen toteutuminen tulee vaikuttamaan huttukyläläisten, seuranjäsenten sekä lähiympäristön asukkaiden harrastusmahdollisuuksiin positiivisesti vapaa-ajan palveluiden lisääntymisen ja monipuolistumisen myötä. Näin ollen se parantaa myös osaltaan viihtyvyyttä kotikylällä.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:www.huttukylanns.net
Loppuraportti:Huttukylan_Nuorisoseuran_uusi_sali.pdf


Takaisin
 
Softers Oy