Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Työn uusjako- Rengin paikka auki
Hallinnoija:Pyhäjärven kaupunki
Aika:1.1.2011 - 31.10.2014
Toteutusalue:Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi
Kustannusarvio:336000 €
Hankeryhmä:Maatilatalous, hevostalous
  
Tiivistelmä:Maataloudessa ammattitaitoisen työvoiman tarve kasvaa samalla kun työttömyys on alueella lisääntynyt. Kustannusten nousu vie jatkuvaan ylityökierteeseen jonka seurauksena uupuminen, tuottavuuden alentuminen, turvallisuuden heikentyminen ja sairastuminen. Hankkeessa kartoitetaan työvoiman tarvetta maatiloilla 1 – 5 vuoden päähän ja samanaikaisesti selvitetään työvoiman saatavuutta ja ammattitaitoa. Myös nykyaikaisen maatalouden työvoimalle asetettuja vaatimuksia kuten koulutus, kokemus ja palkkaus otetaan huomioon. Maataloustyön arvostusta lisätään jakamalla ajankohtaista tietoa maaseudun monipuolisista työtehtävistä. Alennetaan kynnystä palkata työntekijä.
Hanke selvittää ”rengin” ammatista kiinnostuneita ja etsii sopivat yhteistyökumppanit koulutuksen järjestämiseen esimerkiksi työvoimahallinnon ja alueen oppilaitosten kanssa. Koulutuksen sisältö tarkennetaan tilojen tarpeiden pohjalta sekä työssä oppimalla. Maaseutuyrittäjä työnantajana / työnjohtajana – kurssit järjestetään kuntakohtaisina tilaisuuksina hankkeen puolesta. Kolmen tilan yhteinen renki- mallia selvitetään. Työpaikkojen määrä harvaanasutuilla alueilla lisääntyy.Tiloilla työssä jaksaminen ja henkinen hyvinvointi lisääntyvät ja sitä myötä taloudellinen tulos paranee.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:facebook Rengin paikka auki
Loppuraportti:Tyon_uusjako_-_RENGIN_PAIKKA_AUKI_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy