Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Tuottava maaseutu
Hallinnoija:Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Aika:1.1.2011 - 31.12.2014
Toteutusalue:Kuusamo, Posio, Taivalkoski
Kustannusarvio:427000 €
Hankeryhmät:Maatilatalous, hevostalous, Metsätalous
  
Tiivistelmä:Hankkeen kohderyhmänä ovat Koillis-Suomen ja Itä-Lapin maatilayrittäjät, sekä SPV -iässä olevat tai sitä lähestyvät maa-, metsä- ja porotalouden harjoittajat. Tavoitteena on kehittää maatilayrittäjien johtamisosaamista ja sitä kautta kilpailukykyä, sekä edistää kohderyhmän sukupolvenvaihdoksia. Määrällisenä tavoitteena on saada hankkeeseen mukaan 100 yritystä.
Hankkeen toteutus tapahtuu yleisillä koulutuksilla, sekä yrityskohtaisilla ohjauksilla
  
Jatkotoimenpiteet:---
  
Hakijan/hankkeen www-sivut:www.naturpolis.fi
Loppuraportti:Tuottava_maaseutu_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy