Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Siikajoen ja Lumijoen maatalouden vesihuollon edistäminen ja toimintavarmuuden parantaminen
Hallinnoija:Paavolan Vesi Oy
Aika:25.2.2010 - 29.2.2012
Toteutusalue:Lumijoki, Siikajoki
Kustannusarvio:398783 €
Hankeryhmät:Maatilatalous, hevostalous, Muu yritystoiminta, Palvelut, Rakentaminen
  
Tiivistelmä:Hankkeella pyritään varmistamaan Siikajoen ja Lumijoen maatalousvaltaisten kylien toimintaedellytysten jatkuminen ja edelleen kehittyminen ajatellen mm. tuotantoeläinten hyvinvointia. Hankkeen avulla parannetaan maatalousyritysten kilpailukykyä ja mahdollistetaan uusien yritysten syntyminen sekä luodaan mahdollisuuksia elinkeinoelämän monipuolistumisella. Kohderyhmänä ovat erityisesti alueen suuret tuotantoeläinyksiköt sekä muut maatalousyritykset. Hankkeen tavoitteena on löytää lisää pohjavesivaroja alueen tarpeisiin sekä rakentaa tarvittavat vedenotto- ja vedenjakelulaitteet, joilla voidaan varmistaa alueen voimakkaasti kasvava maatalouden veden tarve sekä parantaa alueen vesihuollon toimintavarmuutta.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.paavolanvesi.fi/hanke.htm
Loppuraportti:Paavolan_Vesi_Loppuraportti_Siikajoen_ja_Lumijoen_maatalouden_vesihuollon_edistaminen.pdf


Takaisin
 
Softers Oy