Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Kohti sähköistä liiketoimintaa
Hallinnoija:Pudasjärven kaupunki, Kehittämiskeskus Pohjantähti
Aika:1.3.2008 - 31.5.2010
Toteutusalue:Pudasjärvi
Kustannusarvio:143960 €
Hankeryhmät:Muut, Muu yritystoiminta, Palvelut
  
Tiivistelmä:Hankeen toiminta-alueena on Pudasjärven kunta. Hankkeen välittömiä kohderyhmiä ovat a) mikroyritykset, pienyritykset, jotka tarvitsevat tieto ja viestintäteknisiä taitoja ja informaatiota hyödyntääkseen sähköisiä palveluja yritystoiminnassa b) alueella toimivat yhdistykset, jotka voivat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia toiminnoissaan c) julkishallinto / kuntapalvelutoimisto. Hankkeen tavoitteena on helpottaa sähköistä laskutuksen, sähköisen liiketoiminnan ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa sekä edistää sen laajempaa ja syvempää käyttöä Pudasjärven kunnan alueella mikroyrityksissä ja yhdistyksissä.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Pudasjarven_kaupunki,_Kohti_sahkoista_liiketoimintaa.pdf


Takaisin
 
Softers Oy