Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Oulu South United -hanke
Hallinnoija:Raudaskylän Kristillinen Opisto ry
Aika:1.2.2008 - 31.12.2010
Toteutusalue:Ylivieska
Kustannusarvio:103420 €
Hankeryhmät:Muut, Palvelut
  
Tiivistelmä:Hanke lisää Oulun Eteläisen alueen lasten ja nuorten monipuolisia liikuntaharrastusmahdollisuuksia jalkapallon avulla. Hankkeella pyritään vahvistamaan alueen seurojen toimintaa ja varmistamaan monipuolisen ja laadukkaan liikuntaharrastuksen säilyminen jalkapallon avulla Oulun Eteläisellä alueella nyt ja tulevaisuudessa. Laadukkaan seuratoiminnan myötä alueen nuoret saavat haasteita liikunnan parista. Laadukas toiminta seuroissa nostaa harrastajamäärää ja jalkapallon tasoa alueella sekä parantaa alueen ilmapiiriä liikunnan harrastamiselle positiivisemmaksi. Alueen toimijoiden ja sidosryhmien verkostoituminen vahvistaa alueen monipuolista liikuntaharrastusta. Hankkeen myötä jalkapallosta pyritään tekemään entistä kiinnostavampi liikunnan muoto, joka aktivoi maaseudun ihmistä. Hanke edistää alueellista tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä ja elinikäistä oppimista.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.rko.fi/osu/
Loppuraportti:Raudaskylan_Kristillinen_Opisto_ry,_Oulu_South_United.pdf


Takaisin
 
Softers Oy