Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Taimesta tukkipuuksi
Hallinnoija:Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso ry
Aika:1.1.2008 - 31.12.2010
Toteutusalue:Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi, Ylivieska
Kustannusarvio:124000 €
Hankeryhmä:Metsätalous
  
Tiivistelmä:Hankkeen tavoitteena on löytää potentiaaliset taimikonhoitotarpeet, kehittää menetelmiä, tiedottaa, opastaa ja motivoida alueen metsänomistajia taimikoiden hoitoon ja metsien tulevaisuuden turvaamiseen. 1. Tavoitteena on kartoittaa ja löytää pääosa kiireellisistä yksityismetsien taimikonhoitotarpeista. 2. Hakea kiireellisten taimikonhoitokohteiden omistajat ja kannustaa heitä hoitamaan taimikoita. 3. Parantaa metsien hoidollista tilaa ja turvata metsien tuleva kehitys. 4. Parantaa metsurien, yrittäjien ja muiden maaseudun ihmisten työllisyyttä aktiivisen metsänhoidon kautta. 5. Kehittää menetelmiä metsänhoitotöiden kartoitukseen ja kohteiden löytämiseen. 6. Kehittää taimikonhoidon työmenetelmiä. 7. Parantaa taimikonhoidon osaamista ja tietoa työn tarpeellisuudesta. 8. Löytää pysyviä toimintamalleja taimikonhoidon määrällisen tason nostamiseen.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.mhy.fi/kalajokilaakso/taimestatukkipuuksi/fi_FI/taimestatukkipuuksiprojekti/
Vuosiraportti:Taimesta tukkipuuksi.pdf
Loppuraportti:Taimesta_tukkipuuksi_Lr.pdf


Takaisin
 
Softers Oy