Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Haapajärven kaupunkikeskustan yhteismarkkinointi
Hallinnoija:Haapajärven Yrittäjät ry
Aika:1.7.2008 - 31.12.2010
Toteutusalue:Haapajärvi
Kustannusarvio:95300 €
Hankeryhmät:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri, Muut, Palvelut
  
Tiivistelmä:1. Tavoite synnyttää uudenlaista ja vetovoimaista kaupunkikeskustakulttuuria ja palvelukulttuuria.
2. Tavoite yhteismarkkinoinnin voimaperäiseen käynnistämiseen ja Haapajärven kaupunkikeskustan kilpailukyvyn parantamiseen käyttäen hyväksi nykyaikaisia ja monikanavaisia markkinointikeinoja.
3. Tavoite saada kaupunkikeskustan kehittämiseen henkilöresursseja.
4. Tavoite luoda pysyvä toimintamalli hankkeen jälkeistä toimintaa varten.
5. Tavoite hankkia oppia parhaista kaupunkikeskustaratkaisuista Haapajärven kaupunkikeskustan yhteisövetovoimaiseksi kehittämiseksi.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.haapajarvenyrittajat.com/index.php?sivu=10
Loppuraportti:Haapajarven_Yrittajat_ry,_Haapajarven_kaupunkikeskustan_yhteismarkkinointi.pdf


Takaisin
 
Softers Oy