Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:3M-hanke (milkkiä, mjölkkiä, maitoa)
Hallinnoija:Humanpolis Oy
Aika:1.1.2010 - 31.12.2014
Toteutusalue:Utajärvi
Kustannusarvio:704431 €
Hankeryhmä:Maatilatalous, hevostalous
  
Tiivistelmä:Tavoitteena on edistää maidontuottajien taloudellista, sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja luoda sitä kautta mahdollisuuksia tuotannon kasvulle ja tuloksellisuudelle, lisätä tuottajien ammatillista kasvua, edesauttaa vuorovaikutusta eri sidosryhmiin, syventää osaamista hyvinvoinnin esteiden omaehtoiseen ja pitkäkestoiseen ehkäisemiseen ja eliminoimiseen, saada mukaan myös ne tuottajat , jotka eivät tiedosta oman hyvinvoinnin merkitystä. Toimenpiteet: ryhmämuotoinen hyvinvointivalmennus, johon sisältyy koulutuskokonaisuuksia, jotka koostuvat hyvinvointipäivistä, teemaseminaareista, hyvinvointi- ja syventävistä jaksoista ja opintomatkoista. Tuloksia: tuottajan henkinen ja fyysinen hyvinvointi on parantunut, tunnistaminen ja keinot kohtaavat, omien voimavarojen hyödyntäminen ja ammatillinen kasvu on edistynyt, on syntynyt oman yrityksen kehittämisessä tärkeitä verkostoja, vertaistuen merkitys ymmärretään, suunnitelman omatoimiseen ja pitkäkestoiseen jaksamiseen ja oman yrityksen kehittämiseen/ammatilliseen kasvuun hyvällä tasolla.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.rokua.com/3m
Vuosiraportti:3M vuosiraportti.pdf
Loppuraportti:3M-hanke_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy