Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Metsätilan omistusjärjestelyt -tehoa neuvontaan
Hallinnoija:Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Aika:1.8.2009 - 31.7.2011
Toteutusalue:Oulu
Kustannusarvio:182200 €
Hankeryhmä:Metsätalous
  
Tiivistelmä:Hankkeen tavoitteena on kouluttaa noin 120 metsäalan toimijaa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Koulutushanke toteutetaan kahdella koulutustasolla. Tason I (peruskoulutus) koulutuksen tavoite on kehittää laajan joukon osaamista metsätilojen omistusjärjestelyissä. Taso II (syventävä koulutus) kouluttaa organisaatioihin ja yrityksiin sukupolvenvaihdoksiin erikoistuneita osaajia. Hankkeen lopulliset vaikutukset näkyvät pitemmällä aikavälillä metsätalouden parantuneiden toimintaedellytysten kautta alueen kilpailukyvyssä ja taloudessa.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.oamk.fi/metsatila
Loppuraportti:Metsatilan_omistusjarjestelyt_tehoa_neuvontaan_loppuraportti.pdf


Takaisin
 
Softers Oy