Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Laikkumätästysmenetelmän kehittäminen Koillismaalla
Hallinnoija:Metsäntutkimuslaitos Muhoksen tutkimusasema
Aika:2.4.2004 - 31.7.2007
Toteutusalue:Kuusamo, Taivalkoski
Kustannusarvio:322300 €
Hankeryhmä:Metsätalous
  
Tiivistelmä:Metsän eri käyttömuotojen merkityksen korostuessa ja ympäristöarvojen tullessa yhä enemmän osaksi metsätaloutta, on perusteltua kehittää metsämaan muokkauksessa tarvittavaa laitekantaa ja metsänuudistamisen menetelmiä. Tässä hankkeessa kehitetään kaivinkoneen kauhan paikalle asennettava hydraulinen laite, jota voidaan käyttää matalien mättäiden tekoon ja muotoiluun. Samalla kehitetään uutta istutusmenetelmää, jossa taimet istutetaan syvälle mättään sisään. Kehitettävän laitteen ja menetelmän on turvattava vähintään yhtä hyvä taimettuminen kuin mitä nykyisillä menetelmillä ja laitteilla saadaan aikaan. Tämän johdosta menetelmä ja laite tulee kehittää ja soveltaa käytäntöön Koillismaan olosuhteissa, missä erityisesti lämpöolot vaikuttavat taimettumisen onnistumiseen. Menetelmä on laajemminkin sovellettavissa korkeiden alueiden metsien uudistamisessa ja uudistamisketjun valinnassa. Kehitettävän maanmuokkausmenetelmän tavoitteena on myös pienentää ympäristövaikutuksia sekä edistää ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteiden toteutumista metsätaloudessa.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Laikkumatastys_loppuraportti.pdf


Takaisin
 
Softers Oy