Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Vaelluskalojen lisääntymis- ja kalastusmahdollisuuksien parantaminen Oulujoen alaosalla
Hallinnoija:Oulun kaupunki/Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Aika:1.11.2004 - 28.2.2006
Toteutusalue:Muhos, Oulu
Kustannusarvio:225600 €
Hankeryhmä:Kalatalous
  
Tiivistelmä:Hankkeen tarkoituksena oli arvioida Merikosken kalatien toimivuutta ja kalojen vaelluksia patoaltaassa ja sivujoissa. Keskeinen päämäärä oli myös selvittää lisääntyvätkö lohikalat uudella vaellusalueella. Lisäksi haluttiin selvittää elinympäristökunnostusten tarve virta-alueilla sekä patoaltaassa että sivujoissa ja laatia tarvittaessa kunnostussuunnitelmat tärkeimmille alueille. Myös kalastukseen ja virkistyskäyttöön liittyvien palvelurakenteiden rakentamistarvetta haluttiin selvittää.
  
Jatkotoimenpiteet:Nyt päättynyt projekti on saanut jatkoa Euroregia Karelia Naapuruusohjelmasta rahoitetusta hankkeesta “Lohen palauttaminen Oulu- ja Lososinkajokiin”. Tämän projektin puitteissa voidaan jatkaa aloitettuja selvityksiä ja laajentaa tutkimusaluetta koko Oulujärven alapuoliselle jokialueelle.

Loppuraportti Internetissä osoitteessa http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=172452&lan=fi
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Vaelluskalojen_lisaantymis-_ja_kalastusmahdollisuuksien_parantaminen_Oulujoen_alaosalla.pdf


Takaisin
 
Softers Oy