Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Kalajokiseudun maaseutuelämyksiä
Hallinnoija:Kalajoen kaupunki
Aika:1.4.2013 - 31.12.2014
Toteutusalue:Alavieska, Himanka, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi, Ylivieska
Kustannusarvio:42750 €
Hankeryhmä:Matkailu
  
Tiivistelmä:Projektilla tuodaan esiin Kalajoenseudun maaseudun omaleimaisia tuotteita ja palveluita, käyntikohteita ja nähtävyyksiä markkinoitavaksi lisääntyvälle matkailijavirralle. Projektin tuloksena maaseudun tuotteet ja palvelut ovat nousseet niille kuuluvaan arvoon ja esille ja ne ovat verkostoituneet Kalajoenseudun muun elinkeinotoiminnan kanssa parantaen mm. matkailun imagoa ja näkymällä markkinointiviestinnässä imagotuotteitana.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Hakijan/hankkeen www-sivut:www.kalajokimaaseutu.fi
Loppuraportti:Kalajokiseudun_maaseutuelamyksia_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy