Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:DIGISILTA - paikallislehtien digitaalinen palvelumalli
Hallinnoija:Oamk/kulttuurin yksikkö
Aika:12.11.2012 - 31.12.2014
Toteutusalue:Haapajärvi, Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo, Posio, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Yli-Ii, Ylikiiminki
Kustannusarvio:360000 €
Hankeryhmä:Palvelut
  
Tiivistelmä:DIGISILTA-hankkeessa käynnistetään kehitystyö, joka mahdollistaa maaseutualueen pienten paikallislehtien digitaalisen jakelun testaamisen ja käyttöönoton. Vuosina 2012-2014 kootaan paikallislehtien yhteistyöverkosto ja selvitetään toimitusten sekä niiden lukija- ja sidosryhmien valmiutta tuottaa ja hyödyntää uutta digitaaliseen tiedonvälitykseen perustuvaa mallia. Uutta järjestelmää pilotoidaan kolmen paikallislehden levikkialueella testaten digitaalista tiedonvälitystä ja kootaan käyttäjäkokemukset järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. Lisäksi perehdytetään lehtien toimituksia uuden järjestelmän ylläpitoon ja sidosryhmiä sidosryhmälähtöiseen sisällöntuottamiseen.
  
Jatkotoimenpiteet:1. Tuetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun paikallislehtien toimintaedellytyksiä käynnistämällä kehitystyö, joka mahdollistaa paikallislehtien digitaalisen jakelun testaamisen ja käyttöönoton.
2. Selvitetään paikallislehtien toimitusten sekä niiden sidos- ja lukijaryhmien valmiutta hyödyntää sähköiseen tiedonvälitykseen perustuvaa jakelu- ja vuorovaikutusmallia sisällöntuotannossa ja lehtien jakelussa sähköisiin lukulaitteisiin.
3. Perehdytetään paikallislehtien toimitusten henkilöstöä ja muita pilotoinnin kohderyhmiä mallin mukaisen järjestelmän käyttämiseen. Järjestelmän käyttötaidon ohella toimittajat on koulutettava uuteen tehtävänkuvaan digitaalisessa sisällöntuotannossa.
4. Testataan ja pilotoidaan digitaalista tiedonvälitysjärjestelmää harvaan asutulla maaseudulla ja kootaan käyttäjäkokemukset järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi.
  
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.oamk.fi/tietoa_oamkista/yksikot/kulttuuri/
Loppuraportti:DIGISILTA-Paikallismedian_digitaalinen_palvelumalli_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy