Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Kehitystä naudanlihantuotantoon
Hallinnoija:MTT Siikajoki
Aika:1.11.2011 - 31.12.2014
Toteutusalue:Siikajoki
Kustannusarvio:600000 €
Hankeryhmä:Maatilatalous, hevostalous
  
Tiivistelmä:Hankkeella pyritään luomaan edellytyksiä suomalaisen naudanlihantuotannon säilymiselle ja kasvulle sekä tuottajien motivaation säilymiselle. Tavoitteeseen pyritään:
- parantamalla rehuntuotannon kustannustehokkuutta ja sitä kautta lihanautatilojen kannattavuutta
- kehittämällä uusia tuotantomalleja ja –ratkaisuja sekä rehun- että eläintuotantoon
- lisäämällä suunnitelmallisuutta eläinaineksen hankinnassa ja uudistamisessa
- kehittämällä tutkittuun tietoon pohjautuvia tilatason laskentamalleja, joiden pohjalta naudanlihantuottaja voi optimoida rehuntuotantoketjua ja eläinten ruokintastrategiaa vallitsevan markkinatilanteen mukaan
- tiedottamalla ja viemällä käytäntöön hankkeen aikana syntyneitä kustannustehokkaita toimintamalleja

Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon Elykeskusten alueella.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä MTT Siikajoki ja Savonia-Ammattikorkeakoulu
  
Jatkotoimenpiteet:Maatiloilla saatavat toimintamallit, jotka voidaan soveltaa tilamittakaavaiseen toimintaan.
  
Hakijan/hankkeen www-sivut:www.mtt.fi/ruukki
Loppuraportti:Kehitysta_naudanlihan_tuotantoon_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy