Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille
Hallinnoija:Posion Kehitysyhtiö Oy
Aika:1.2.2014 - 30.11.2014
Toteutusalue:Posio, Taivalkoski
Kustannusarvio:80000 €
Hankeryhmä:Palvelut
  
Tiivistelmä:Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille hanke pyrkii vahvistamaan harvaan asuttujen alueiden ja kylien palveluiden saatavuutta sekä lisäämään pienyrittäjyyttä, erityisesti kotona asumista tukevissa palveluissa. Hanke edistää myös välittäjäorganisaatioiden syntymistä. Hankkeen tavoitteena on lisätä pienyrittäjyyttä, vahvistaa palveluiden käyttäjälähtöisyyttä, aktivoida kylien asukkaita palveluiden tuottajiksi ja parantaa osaamisen tasoa, tutkia palvelusetelin hyödynnettävyyttä ja selvittää, mitä edellytyksiä asetetaan palveluiden tuottajille, vahvistaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden ja kylien asukkaiden yhteistyötä, ja turvata ja kehittää maaseudun palveluyrittäjyydelle myönteistä ilmapiiriä.
Hankkeessa kartoitetaan kylien asukkaiden palveluiden tarpeet, jo olemassa olevien ja kylissä toimivien yritysten mahdollisuudet lisätä/ laajentaa palvelutuotantoaan sekä uusien yritysten syntymisen mahdollistaminen ja palvelusetelin käyttöönoton valmistelu.
Hankkeen tulokset ilmenevät kylien palvelutuotannon lisääntymisenä ja toimivien pienyrittäjien laajentaessa tarjontaansa hoiva- ja tukipalveluihin, uusien yrittäjien sekä mahdollisten välittäjäorganisaatioiden syntymisenä sekä valmius palvelusetelin käyttöönottoon Posion ja Taivalkosken kunnissa vuoden 2015 alusta.
  
Jatkotoimenpiteet:--
  
Kartta:Näytä kartta


Takaisin
 
Softers Oy