Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Kylien investoinnit -koordinaatiohanke
Hallinnoija:Myötäle ry
Aika:1.1.2012 - 31.12.2013
Toteutusalue:Kuusamo, Posio, Taivalkoski
Kustannusarvio:55300 €
Hankeryhmä:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri
  
Tiivistelmä:Tavoitteet: seurat ja yhteisöt voivat toteuttaa pienimuotoisia rakentamis-, kone- ja laiteinvestointeja, joiden kokonaiskustannukset ovat 1 000 - 7 500 euroa, paikallisyhteisöjen ja kylien asukkaiden aktivointi, edistää yhteistyön ja yhteistyöverkostojen luomista, kylien vetovoimaisuuden lisääminen, luodaan myönteistä ilmapiiriä ja edellytyksiä kylien elinkeinopohjan laajentamiselle. Yksilöidyt toimenpiteet: Koordinaatiohanke, joka kokoaa ns. alahankkeita yhteen yhdeksi isommaksi hankkeeksi, sopimusten laatimista, niiden hakijoiden kanssa, joiden alahankkeet valitaan toteutettavaksi, alahankkeita koskevan tukikhakemuksen laatiminen, alahankkeiden organisointi. Hakuprosessin toteuttaminen: hakuilmoituksista huolehtiminen, infotilaisuuden järjestäminen ja hakemusten vastaanotto. Alahankkeiden kulkua seurataan säännöllisesti ja toteuttajille tarjotaan opastusta hankintojen tekemiseen, viestintään, alahankkeiden hallinnointiin ja maksatusten tekemiseen koko hankkeen ajan. Alahankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa alahanketta hakenut yhdistys. Tuettavat hankkeet lisäävät talkootyötä ja turvallisuutta. Lisäksi painoarvoa antaa hankkeet, jotka lisäävät nuorten harrastusmahdollisuuksia.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.myotale.fi/
Loppuraportti:Kylien_investoinnit_koordinointihanke_Lr.pdf


Takaisin
 
Softers Oy