Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Paikkatietoon yhdistetyn koneistutuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla
Hallinnoija:Metsäntutkimuslaitos, Muhoksen toimipaikka
Aika:1.1.2012 - 31.12.2014
Toteutusalue:Kuusamo, Muhos, Oulu, Taivalkoski
Kustannusarvio:345000 €
Hankeryhmä:Metsätalous
  
Tiivistelmä:Hankkeen taustalla on metsänistutukseen soveltuvan työvoiman väheneminen, mikä on johtanut tarpeeseen ottaa käyttöön koneistutus myös Pohjois-Pohjanmaalla. Hanke on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston Taivalkosken yksikön kanssa. Yhteistyö mahdollistaa kehittämistyön tulosten ja paikkatietosovelluksen nopean hyödyntämisen. Paikkatietoa ei ole aikaisemmin sovellettu koneistutukseen. Hankkeen tavoitteena on luoda perustaa koneistutuksen käyttöönotolle ja metsänhoidon suositusten tarkentamiseen koneistutuksen osalta Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen tavoitteena on: 1) Selvittää koneistutuksen metsänhoidollista soveltuvuutta Pohjois-Pohjanmaan vaihtelevissa kasvupaikkaolosuhteissa ja 2) Kehittää olemassa olevaa paikkatieto-ohjelmistoa koneistutukseen soveltuvaksi.

  
Jatkotoimenpiteet:Hankkeen etenemistä esitellään käytännön toimijoille kaikissa vaiheissa.
  
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.metla.fi/hanke/7497/index.htm
Loppuraportti:Paikkatietoon_yhdistetyn_koneistutuksen_kehittaminen_Pohjois-Pohjanmaalla_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy