Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Homekoiratoiminnan kehittäminen
Hallinnoija:Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Kannuksen yksikkö
Aika:1.5.2009 - 31.12.2010
Toteutusalue:Kannus
Kustannusarvio:40100 €
Hankeryhmä:Muut
  
Tiivistelmä:Tavoitteena on lisätä tietoisuutta homekoiran käytöstä, yhteistyöverkoston luominen alan eri toimijoiden välille ja homekoiratoiminnan sertifioinnin esiselvitys. Hankkeen aikana järjestetään seminaareja homeongelmiin ja homekoiriin liittyen sekä tiedotetaan aiheesta, käydään tutustumassa homekoirakoulutukseen Ruotsissa, etsitään rahoituskanavia homekoirakoulutuksen toteuttamista varten, suunnitellaan koulutus homekoirien ja ohjaajien kouluttamiseksi. Tuloksena syntyy er ilaista tiedotemateriaalia, hankitaan yhteistyökumppaneita, asiantuntijaverkostoon ja koulutuksen toteuttamiseen, löytyy mahdollinen rahoittaja koulutuksen toteuttamiseksi, saadaan tietoa sertifiointia varten, laaditaan koulutusohjelma homekoirien kouluttamiseen sekä kansainvälisestään toimintaa ja hyödynnetään tietojen vaihdantaa. Vaikutukset näkyvät yhteistyönä kohderyhmien välillä, aiheen tietoisuuden lisääntymisenä ja sitä kautta myönteisenä suhtautumisena uuteen ja kustannustehokkaaseen työkaluun, uuden alan syntymisenä ja kehittymisenä, yrittäjyyden kasvuna, uusina työpaikkoina ja lisääntyvänä hyvinvointina tulevaisuudessa.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.kpedu.fi/?deptid=11470
Loppuraportti:Keski-Pohjanmaan_maaseutuopisto,_Homekoiratoiminnan_kehittaminen.pdf


Takaisin
 
Softers Oy