Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Kuvien virta -jokielokuvatapahtuman kehittäminen
Hallinnoija:Utajärven Alakyläläiset ry
Aika:1.6.2011 - 31.5.2012
Toteutusalue:Utajärvi
Kustannusarvio:12920 €
Hankeryhmä:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri
  
Tiivistelmä:Hankkeella kehitetään Kuvien virta ¿ Finnish River Film Festival tapahtumaa, joka keskittyy jokielokuviin; dokumentteihin ja ns. kokoillan elokuviin. Hankkeen ensisijainen tehtävä on laajentaa tietoisuutta tapahtumasta, eli tiedotus ja markkinointi. Toinen tärkeä tehtävä on kehittää tapahtumaa niin, että se tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, viihtymiseen taiteiden ja kulttuurin äärellä ja lisää paikkakunnan vetovoimaa. Oheispalveluiden kehittäminen sekä paikallisen kulttuuriperinnön säilyttäminen ovat myös tapahtuman tärkeitä tavoitteita. Lisäksi tavoitteena on vastata Tervantie ¿ matkailutie ympärille muodostuneeseen tapahtumatarpeeseen. Samoin tapahtuman tavoitteena on verkostoitua Geoparkin kanssa ja muodostaa Geoparkin tarpeeseen vastaava tapahtuma. Kehittyessään tapahtuma tuo paikkakunnan yrittäjille sekä yhdistyksille lisätuloja ja osallistujilleen se tuo sosiaalista ja henkistä pääomaa ja luo viihtyvyyttä paikkakunnalle.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Utajarven_alakylalaiset_ry,_Kuvien_virta_-_jokielokuvatapahtuman_kehittaminen.pdf


Takaisin
 
Softers Oy