Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Omin Jaloin aikuisenakin -kehittämishanke
Hallinnoija:Jokilaakson Nuorten Tuki ry
Aika:1.8.2011 - 31.12.2012
Toteutusalue:Haapajärvi
Kustannusarvio:74400 €
Hankeryhmä:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri
  
Tiivistelmä:Hankkeen aikana kehitetään Omin Jaloin aikuisenakin -erityisnuorisotyön työmenetelmä. Työmenetelmä pohjautuu Lohjan kaupungin erityisnuorisotyössä kehitettyyn Omin Jaloin menetelmään, joka on tarkoitettu 12-17- vuotiaille lapsille ja nuorille. Kehittämistyön tarkoituksena on muokata em. menetelmästä nuorille aikuisille suunnattu malli. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki alle 29-vuotiaat nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät tahot.

Omin Jaloin työmenetelmän kokonaisvaltaista elämäntilannetta hahmottavat tehtäväkokonaisuudet muokataan toimintatutkimuksen periaatteita noudattaen vastaamaan nuorten aikuisten tarpeita. Omin jaloin aikuisenakin menetelmän kautta tuetaan nuorta osallisuuteen ja voimaantumiseen sekä vastuun ottamiseen omasta elämästään. Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, joka koulutuksen kautta levitetään ympäri Suomea kaikkien alle 29-vuotiaiden nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.snack.fi/index.php?pid=jokilaaksojen_ty
Loppuraportti:Omin_Jaloin_Aikuisenakin_-kehittamishanke_LR.pdf


Takaisin
 
Softers Oy