Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Kylärakennusten ehostus
Hallinnoija:Hannuksen kyläyhteisö ry
Aika:7.1.2011 - 31.12.2013
Toteutusalue:Kiiminki
Kustannusarvio:35632 €
Hankeryhmä:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri
  
Tiivistelmä:Hannuksen kylätalona toimii entinen Hannuksen koulu, joka on nyt kyläyhteisön omistama. Pihapiiriin kuuluvat rakennukset ovat koulu, asuntola, navetta ja pihasauna. Hankkeeseen liittyvät korjauskohteet ovat: koulu-, asuntola- ja saunarakennus. Koulun korjausosioihin kuuluu alapohjan puhdistus, väliseinän purkaminen, osittainen ulkoverhouksen korjaus ja ulkopuolen maalaus. Asuntolan korjausosioihin kuuluu osittainen ulkoverhouksen korjaus ja ulkopuolen maalaus. Pihasauna korjausosioihin kuuluu vilpolan täydellinen peruskorjaus johon sisältyy lahonneiden kantavien rakenteiden uusiminen, lattian uusiminen, sisäpuolen panelointi, ulkopuolen osittainen ulkoverhouksen korjaus sekä sisäkorjaus ja ulkopuolen maalaustyöt. Hanke parantaa kylätalon käytettävyyttä ja kyläläisten toiminta/harrastemahdollisuudet paranevat huomattavasti. Paremman kylätalon käytettävyyden ansiosta, harjoittamamme lyhytaikainen vuokraustoiminta paranee, ja näin saamme paljon kaivattuja tuloja, kattamaan yllättävän suuria vuotuisia käyttökuluja ja näin pystymme pitämään kylätalon jatkossakin kyläyhteisön omistuksessa ja näin palvelemaan kyläläisten tarpeita ja pitämään kylän elinvoimaisena. Lisäksi Hannuksen koulu on Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde, joten tämä hanke vaalii kulttuurihistoriallisia perusteita.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://hannus.kiiminki.dy.fi/
Loppuraportti:Kylarakennusten_ehostus_Lr.pdf


Takaisin
 
Softers Oy