Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialan selvityshanke
Hallinnoija:ProAgria Oulu ry / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus
Aika:1.1.2011 - 30.6.2011
Toteutusalue:Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Haukipudas, Himanka, Ii, Kalajoki, Kannus, Kempele, Kestilä, Kiiminki, Kälviä, Kokkola, Kärsämäki, Kuusamo, Liminka, Lohtaja, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Oulunsalo, Piippola, Posio, Pudasjärvi, Pulkkila, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rantsila, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vihanti, Yli-Ii, Ylikiiminki, Ylivieska
Kustannusarvio:48500 €
Hankeryhmä:Palvelut
  
Tiivistelmä:Lähtökohdat:
Hankesuunnitelma perustuu maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden monissa foorumeissa ja kirjallisuuslähteissä käytyyn keskusteluun maaseudun yritystoiminnan kehittämisedellytyksistä. Maaseudulla yritystoiminnan kasvupotentiaali on aloilla, joilla yleisesti yhdistyvät julkisten palveluiden ja tuotteiden tuottaminen ja niiden tarjoaminen yksityisille asiakkaille, esimerkiksi hyvinvointi- ja vapaa-ajanpalvelut.
Kohderyhmä:
Hyvinvointialan yritykset ja yhdistykset, järjestöt, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt, kunnan/julkisen alan toimijat, luottamushenkilöt, omaishoitajat, jotka tuottavat tai ostavat hoiva- ja kotitaloustyötä, kiinteistön kunnossapitotöitä, kotisairaanhoitoa, terveyspalvelua, palveluasumista, fysioterapiaa, kotipalvelua, kuljetuspalvelua tai muuta kuntoutus- ja virkistyspalvelua.
Tavoitteet:
Tämän selvityksen ensisijaisena tavoitteena on kartoittaa ja tuottaa tarvittavaa perustietoa maaseudun hoivapalveluyritysten kehittämistarpeista ja -ideoista sekä kuntapalveluja tuottavien yritysten ja kunta sektorin nykytilasta Pohjois-Pohjanmaalla. Kehittämistarpeiden kartoituksessa otetaan huomioon eri ryhmien, kuten hoitokoti-, kotipalvelu-, ateria-, kuljetuspalveluyritykset ja fysioterapiapalvelu-, kauneudenhoitopalvelu-, vaihtoehtohoitopalveluyritykset sekä muun elinkeinoelämän, kuntien ja viranomaisten näkemykset. Lisäksi selvityksessä kootaan aiemmin toteutettujen hankkeiden tulokset paikallisesti hyödynnettäväksi.
Toimenpiteet: Tarvittavien perusselvitysten tekeminen, nykytilanteen kartoitus, hyvinvointipalvelualan kehittämistarpeiden kartoitus kehittämisseminaari ja haastattelututkimuksen avulla, kehittämisen painopisteiden määrittely, tavoitteiden asettaminen, toimenpidesuunnitelman laatiminen, kehittämisen jatkotoimenpiteet, toimijoiden verkostoituminen ja sitouttaminen tuleviin hankkeisiin.
  
Jatkotoimenpiteet:Tulokset:
Selvityksen tuloksena syntyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialan selvitysraportti maaseudulla toimivien hyvinvointialayrittäjien näkökulmasta, johon on kirjattu alan kehittämisen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvityksen olennainen tulos on myös sen aikana tapahtuva verkostoituminen ja yhteistyön käynnistyminen sekä saada alan toimijat sitoutumaan toimenpidesuunnitelmaa.
  
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.proagriaoulu.fi/
Loppuraportti:Pohjois-Pohjanmaan_hyvinvointialan_selvityshanke_loppuraportti.pdf


Takaisin
 
Softers Oy