Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen - valtakunnallinen koordinaatiohanke
Hallinnoija:Lomalaidun ry
Aika:1.1.2009 - 30.4.2012
Toteutusalue: Valtakunnallinen
Kustannusarvio:379980 €
Hankeryhmät:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri, Matkailu, Palvelut
  
Tiivistelmä:Hanke on valtakunnallinen. Hämeen ELY-keskus toteuttaa MMM:n valtuuttamana valtakunnallisten hankkeiden hakuprosessin ja hoitaa hankkeiden hallinnoinnin. Hanke johtaa ja koordinoi 12 pilottikyläksi valitun matkailukylän kehittymisprosessia. Kylien matkailua kehitetään kokonaisvaltaisesti. Kehittämisen painopisteet ovat: 1) kylämatkailun toimintamallin kehittäminen: hyvien yhteistyötapojen - ja kumppaneiden löytäminen kylien sisällä ja kesken, 2) tuotekehitys- ja markkinakanavien selvittäminen: kansallisten tuotemoduulien rakentaminen ja yhdistäminen mm. valtakunnallisiksi kiertomatkatuotteiksi sekä markkinoinnin koordinoiminen erityisesti kansainvälisille markkinoille sekä sähköisiin myyntikanaviin, 3) tiedonvälitys ja osaamisen lisääminen: tutkimustiedon ja koulutusmoduulien kerääminen ja välittäminen alueille ja tehokas tiedottaminen alasta.
Hanke tuottaa markkinatietoa tuotekehityksen pohjaksi. Matkailutuotteille laaditaan yhteiset tuotekriteerit.
Hankkeen aikana kehitetään parhaisiin käytäntöihin perustuva jatkuvan, kestävän kehittämisen malli. Hankkeen toiminnan tuloksena syntyy palaute- ja seurantajärjestelmä, jonka avulla tuotteita kehitetään ja matkailukylien määrää lisätään.
Hanke järjestää vuosittaiset valtakunnalliset seminaarit työpajoineen sekä aluekoordinaattorien tapaamiset kaksi kertaa vuodessa.Hanke organisoi benchmarkingmatkan jollekin suomalaisten yhteistyökumppaniksi soveltuvalle kylämatkailualueelle Keski-Eurooppaan.
Koordinaatiohankkeen aikana haetaan lisää kylämatkailun kehittämisestä kiinnostuneita kyliä ja kylämatkailuverkostoa täydennetään. Hankkeen tulosten pohjalta toteutetaan kehittämisen toinen vaihe vuosina 2011-2013.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.lomalaidun.fi/kylamatkailu


Takaisin
 
Softers Oy