Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Outdoors Finland - aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009 - 2011
Hallinnoija:Matkailun edistämiskeskus
Aika:1.1.2009 - 30.9.2012
Toteutusalue: Valtakunnallinen
Kustannusarvio:650000 €
Hankeryhmät:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri, Maatilatalous, hevostalous, Matkailu, Palvelut
  
Tiivistelmä:Hanke on valtakunnallinen. Hämeen ELY-keskus toteuttaa MMM:n valtuuttamana valtakunnallisten hankkeiden hakuprosessin ja hoitaa hankkeiden hallinnoinnin. Hankkeen päätavoite on luoda eri aktiviteettien((kalastus, vaellus, sauvakävely, melonta/veneily, eläintenkatselu, hevosmatkailu, pyöräily) ympärille toimiva valtakunnallinen verkosto ja jatkuva kehittämisen malli, jonka avulla edistetään yritysten kansainvälistymistä ja verkostoitumista. Lisäksi hanke koordinoi paikallista ja alueellista kehittämistoimintaa sekä välittää tietoa ja toimintatapoja.
Hanke edistää kysyntää vastaavien, kilpailukykyisten ja ympärivuotisten teemapohjaisten tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien syntymistä ja näkymistä markkinoille tutkitun tiedon varassa. Tämän tueksi luodaan tuotteiden ja palveluiden yhdenmukainen, kontrolloitu kriteeristö sekä luodaan ja välitetään hyviä käytänteitä tarvittavan infrastruktuurin ja palveluvarustuksen oikean suunnan määrittelyyn ja toteutukseen. Hankkeessa tuetaan tarvittavien koulutuskokonaisuuksien käynnistämistä sekä tutustutaan ja testataan ulkomaisia vastaavia tuotteita. Ulkoilma-aktiviteettien kehittymiselle ja merkittävyydelle luodaan seurantamittaristo ja -järjestelmä.
Hankkeen toteutus on jaoteltu kahdentoista toimenpidekokonaisuuden mukaisesti. Toimenpidekokonaisuudet ovat:
- alueellisten ja teemapohjaisten hankkeiden suuntaamiseen vaikuttaminen
- olemassa olevien kehittämistyökalujen hyväksikäytön edistäminen ja uusien konseptien, kriteerien, tavoitteiden ja parhaiden käytäntöjen laadinta ja levittäminen
- kehittämisstrategioissa esille tulleiden koulutuskokonaisuuksien käynnistämisen tukeminen
- tutkimusten monipuolisempi hyödyntäminen ja toteuttaminen
- seminaarien toteuttaminen ja teematapahtumien toteuttaminen
- tuotteiden kehittämisen koordinointi
- teemapohjaisten yrittäjäverkostojen eteenpäinvieminen kv-markkinoille yhteistyössä aluehankkeiden kanssa
- määritellään tarvittavan infrastruktuurin ja palveluvarustuksen oikea suunta ja edistetään sen toteutumista alueellisten hankkeiden kanssa
- ulkomaisiin tuotteisiin tutustuminen ja niiden testaaminen (ulkomaan opintomatkan organisointi)
- markkinointi- ja myyntityön edistäminen
- jatkuvan kehittämisprosessin luominen ja eri organisaatioiden työnjaosta sopiminen
- seurantajärjestelmien ja indikaattoreiden kehittämistyö.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.mek.fi/W5/mekfi/index.nsf/(Pages)/OutDoors?opendocument&np=A


Takaisin
 
Softers Oy