Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Aitoja makuja
Hallinnoija:Turun yliopisto
Aika:1.1.2009 - 30.4.2012
Toteutusalue: Valtakunnallinen
Kustannusarvio:380000 €
Hankeryhmät:Elintarvike, Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri, Palvelut
  
Tiivistelmä:Hanke on valtakunnallinen. Hämeen ELY-keskus toteuttaa MMM:n valtuuttamana valtakunnallisten hankkeiden hakuprosessin ja hoitaa hankkeiden hallinnoinnin. Hankkeen päätavoite on kehittää elintarvikealan pienyrittäjyyden näkyvyyttä ja löydettävyyttä. Keskeisenä keinona on Turun yliopiston palvelimella sijaitsevan www.aitojamakuja.fi -sivuston kehittäminen, laajentaminen ja erityisesti siitä viestiminen yhtenäisesti sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Sivusto muodostaa yhden ajantasaisen tietokanavan, joka tuo esiin elintarvikeyrittäjyyden laajuuden ja luonteen sekä palvelee monia kohderyhmiä; yrittäjiä, ammattikeittiöitä ja kauppaa, muita sidosryhmiä ja ns. suurta yleisöä.
Jokaisessa ohjelma-alueen maakunnassa kerätään tietoa alueen elintarvikealan pienyrityksistä sekä levitetään tietoa ww-sivuista. Yhteneväisesti kerätty tieto hyödyttää myös alan yritystilastointia. Tiedonkeruu tapahtuu joko ostopalveluna tai osana sellaista alueellisesti rahoitettua elintarvikealan hanketta, jonka hankesuunnitelmaan sisältyy tämäntyyppinen yleinen tiedonkeruu ja tietojen päivittäminen sekä levitys.
Sivustosta viestitään sekä alueellisesti että valtakunnallisesti käyttäen viestinnän eri keinoja. Alueilla järjestettävissä elintarvikealan tapahtumissa sivustosta tiedottamisesta vastaa ko. alueen hanketoimija.Tällaisia tilaisuuksia on arviolta 16 kpl vuodessa. Noin kolmessa vuosittaisessa valtakunnallisessa tapahtumassa sivustoa esitellään laajemmin useiden hankkeen toimijoiden (ml. alueellisesti resurssoidut hankkeet) yhteistyönä.
Hankkeen aikana määritellään myöhempi sivuston toimintatapa ja rahoitusratkaisut ottaen huomioon mahdollinen yrittäjiltä perittävä maksu.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Hakijan/hankkeen www-sivut:www.aitojamakuja.fi


Takaisin
 
Softers Oy