Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Metsästä matkailutuotteita?
Hallinnoija:Haapaveden-Siikalatvan seudun kunta
Aika:12.1.2010 - 31.12.2010
Toteutusalue:Pyhäntä, Siikalatva
Kustannusarvio:26500 €
Hankeryhmät:Matkailu, Metsätalous
  
Tiivistelmä:Alueelle on syntymässä yritystoimintaa metsän mahdollisuuksien hyödyntämiseksi matkailussa. Tuotteistamismahdollisuuksien selvittämiseksi on alueelta oltava kattava tieto alueen toimijoiden tahtotilasta ja tavoitteista. Hankkeessa laaditaan selvitys, joka vastaa kysymykseen, onko Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan alueella mahdollisuus syntyä menestyviä yrityksiä metsästysmatkailuun ja löytyykö tarvittavat yhteistyökumppanit metsästysmatkailuyrittäjille. Selvityksestä käy ilmi maanomistajien ja metsästysseurojen tavoitteet metsästyskulttuurin kehittämiseen.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Haapaveden-Siikalatvan_seudun_kuntayhtyma,_Metsasta_matkailutuotteita.pdf


Takaisin
 
Softers Oy