Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Syötteen kylätalon energiamuutos
Hallinnoija:Syötteen kyläyhdistys ry
Aika:25.9.2009 - 25.9.2012
Toteutusalue:Pudasjärvi
Kustannusarvio:52124 €
Hankeryhmä:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri
  
Tiivistelmä:Syötteen kylätalon lämpöenergian muuttaminen öljystä maalämpöön.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.pudasjarvi.fi/kylat/syotekyla/kylayhteys.htm
Loppuraportti:Syotteen_kylayhdistys_ry,_Syotteen_kylatalon_energianmuutos.pdf


Takaisin
 
Softers Oy