Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Elävä Pyhäsalmi
Hallinnoija:Pyhäjärven Kehitys Oy
Aika:1.1.2010 - 31.3.2012
Toteutusalue:Pyhäjärvi
Kustannusarvio:107500 €
Hankeryhmät:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri, Muut
  
Tiivistelmä:Hankkeen avulla kehitetään Pyhäsalmen keskustan liikkeiden yhteistyötä ja verkostoitumista tavoitteena lisätä alueen vetovoimaa ja liikkeiden kaupankäyntiä. Apuna käytetään palvelujen yhteismarkkinointia ja paikkakunnalla nykyisin järjestettävien tapahtumien ja kehiteltävien uusien tapahtumien linkittämistä paremmin yritysten palvelutarjontaan. Hankkeelle palkataan vetäjäksi ns. keskustaisäntä, jonka toimi pyritään saamaan pysyväksi. Muodostetaan yrittäjien, kiinteistöomistajien ja muiden sidosryhmien yhteistyöverkosto. Organisoidaan kaupallisia ja kulttuurillisia tapahtumia ym. teema- ja toripäiviä. Markkinoidaan Pyhäsalmen palveluja laajemmalle alueelle ja kehitetään Pyhäsalmen yleisilmettä.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.elavapyhasalmi.fi/
Vuosiraportti:Elävä Pyhäsalmi.pdf
Loppuraportti:Pyhajarven_Kehitys_Oy,_Elava_Pyhasalmi_-hanke.pdf


Takaisin
 
Softers Oy