Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Koirien koulutusalue
Hallinnoija:Koillismaan Koirakerho ry
Aika:1.10.2009 - 31.10.2010
Toteutusalue:Kuusamo
Kustannusarvio:17080 €
Hankeryhmä:Muut
  
Tiivistelmä:Koulutusalueen rakentamisen on tarkoitus kehittää yhdistyksen toimintaa sekä mahdollistaa ympärivuotinen harjoitteleminen sekä kilpaileminen eri lajien parissa. Viranomaisten avuksi koulutettavien koirien kokonaisvaltainen kouluttaminen mahdollistuisi raunioradan sekä koulutuskentän myötä. Asianmukainen koulutusalue mahdollistaa myös virallisten kokeiden järjestämisen paikkakunnalla, joihin myös ulkopaikkakuntalaisten on mahdollista osallistua. Valtakunnallisten koirankoulutusten sekä pelastuskoirakoulutusten järjestäminen paikkakunnalla olisi myös jatkossa mahdollista. Kaupungilta Hirsikankaalta vuokratulle maa-alueelle on tarkoitus rakentaa vaiheittain toimiva koirien koulutusalue. Alueelle on tarkoitus rakentaa neljän vuoden aikana koulutuskenttä, rauniorata, varastorakennus, wc:t, halli, parkkialue sekä sosiali-ja koulutustilat. Alue aidataan kokonaisuudessaan.Tässä hankkeessa toteutetaan puiden kaataminen vuokratulta alueelta, maa-alueen tasoittaminen ja tarvittavien maansiirtojen tekeminen. Lisäksi hankitaan siirrettävä varasto/konttirakennus ja kemiallinen wc sekä rakennetaan aita alueen ympärille.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.koillismaankoirakerho.fi/
Loppuraportti:Koillismaan_Koirakerho_ry,_Koirien_koulutusalueen_rakentaminen.pdf


Takaisin
 
Softers Oy