Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Lossari-hanke
Hallinnoija:Eskolan kyläyhdistys ry
Aika:1.3.2009 - 28.2.2010
Toteutusalue:Himanka, Kannus, Kokkola, Kälviä, Lohtaja
Kustannusarvio:37900 €
Hankeryhmät:Muut, Palvelut
  
Tiivistelmä:Lossari-hanke on Kannuksen kaupungin Eskolan kylällä toteutettava pilottihanke, missä kokeillaan kylän palveluiden tuottamiseen erilaisia malleja. Kehitettäviä palvelukokonaisuuksia ovat esim. kotitalousapu, kirjastopalvelut, lasten iltapäiväkerho, remontointi, ulkoalueiden ja reitistöjen ylläpito, kulttuuripalvelut, paikallisten tuotteiden markkinointi ja perinnemaiseman hoito. Hankkeessa selvitetään ketkä em. palveluita voisivat tuottaa (mm. yhdistykset, osuuskunta, yksityiset yritykset, kaupunki). Tarvittaessa osaamista/palveluita tuotteistetaan. Hankkeessa selvitetään miten palveluiden tuottajat ja tarvitsijat saadaan kohtaamaan (markkinointi, tiedotus). Avustetaan palvelun käynnistämisessä (neuvonta, sähköisten markkinointivälineiden hyödyntäminen). Hankkeeseen palkattu vetäjä kokoaa toimenpiteet ja niistä saadut kokemukset/tulokset selkeäksi toimintamalliksi, joita muut maaseutukylät voivat hyödyntää. Tämä toiminta tapahtuu Eskolan kylällä. Kaustisen seutukunnan alueella hanke toimii aktivoimalla/tiedottamalla alueen kyliä ja kuntia vastaavaan toimintaan järjestämällä erilaisia tilaisuuksia alueen kylissä. Hankkeen vaikutuksesta alueen palvelutarjonta monipuolistuu. Hanketta toteutetaan Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.kotinet.com/eskolan.kyla/lossari.html


Takaisin
 
Softers Oy