Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Yhdistys hyvä kymmenen
Hallinnoija:Nivala-Seura ry
Aika:1.9.2008 - 31.12.2011
Toteutusalue:Nivala
Kustannusarvio:103950 €
Hankeryhmät:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri, Muut, Palvelut
  
Tiivistelmä:Hankkeen päätavoitteena on koota toimijat koordinoituun yhteistyöhön ja rakentaa ympärivuotinen kärkitapahtumien sarja. Toisena tavoitteena on rakentaa toimijoista "veturiorganisaatio", joka hankkeen jälkeen ottaa vastuun ja huolehtii jatkossa tarvittavista resursseista toiminnan ylläpitämiseksi. Toimenpiteet: 1. Rakennetaan kärkitapahtumat sisältöineen. Parasta palvelua hankkeen kokoamista aihioista yhteistyössä toimijoiden kanssa, hankevetäjä kokoonjuoksijana. 2. Kootaan yritykset kärkitapahtumien taakse ja markkinoidaan niitä yhteistyössä. 3. Rakennetaan yhdistysten, seurojen ja yritysten/yrittäjäyhdistyksen sekä kunnan kanssa yhteinen organisaatio vastaamaan jatkossa yhteistoiminnasta ja markkinoinnista.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.nivalaseura.fi/linkkikirjasto/
Vuosiraportti:Yhdistys hyvä kymmenen.pdf
Loppuraportti:Yhdistys_hyva_kymmenen_loppuraportti.pdf


Takaisin
 
Softers Oy