Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Sievin liikekeskustan kehittämishanke
Hallinnoija:Sievin Teollisuuspuisto Oy
Aika:1.4.2009 - 31.8.2011
Toteutusalue:Sievi
Kustannusarvio:43100 €
Hankeryhmät:Muut, Muu yritystoiminta, Palvelut
  
Tiivistelmä:Hankkeen yleistavoitteena on Sievin liikekeskustan elävöittäminen ja palveluyritysten yhteistoiminnan kehittäminen. Tavoitteena on parantaa Sievin liikekeskustan asumis- ja asiointiviihtyvyyttä, kehittää palveluyritysten yhteistoimintaa, monipuolistaa palvelurakennetta ja synnyttää uusia palveluyrityksiä, saada kuntakeskuksen kehittämiseen henkilöresursseja ja oppia parhaista käytänteistä Sievin liikekeskustan kehittämiseksi luomalla samalla pysyvä toimintamalli hankkeen jälkeistä toimintaa silmälläpitäen. Käytännössä tämä tapahtuu parantamalla keskusta-alueen viihtyvyyttä ympäristöön panostamalla, järjestämällä tuotteistuspajakohtaamisia, uusia tapahtumia kehittämällä, yhteisen graafisen ilmeen suunnittelulla ja toteutuksella, yhteismarkkinoinnilla, projektihenkilöstön yrityksille tuottamilla palveluilla ja yritystietojen päivityksellä. Projektihenkilöstö tulee neuvomaan yrityskohtaisissa hankkeissa ja siten monipuolistamaan palvelurakennetta ja synnyttämään uusia palveluyrityksiä. Kehittämisryhmän kokoaminen palvelee myös hankkeen jälkeistä aikaa eri toimijoiden välisessä kommunikaatiossa. Hyviä toimintamalleja haetaan myös muiden paikkakuntien kokemuksista.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Sievin_liikekeskustan_kehittamishanke_loppuraportti.pdf


Takaisin
 
Softers Oy