Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Sievin Kylät 2010/2
Hallinnoija:KOY Sievin Teollisuuskylä
Aika:1.3.2008 - 31.10.2010
Toteutusalue:Sievi
Kustannusarvio:95800 €
Hankeryhmät:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri, Muut, Palvelut
  
Tiivistelmä:Hankesuunnittelija varmistaa kyläsuunnitelmissa tärkeimmiksi katsottujen toimenpiteiden toteuttamisesta yhteistyössä toteuttajien, viranomaisten ja rahoittajien kanssa sekä tekee kylien kanssa suunnitelmissa olevat kylätuotteet ja ohjelmapaketit valmiiksi koemarkkinointiin. Tehdään joka kylälle nettisivut ja varmistetaan niiden toimivuus ja ylläpito. Kylien investointisuunnitelmat valmistetaan rahoitusvaiheeseen ja myös toteutuksissa avustetaan. Kohderyhmänä on kaikki sieviläiset kylineen ja kylien yhdistys- ja yritystoiminta, uudet asukkaat ja ympäristö.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.sievinkylat.fi/
Loppuraportti:KOY_Sievin_teollisuuspuisto,_Sievin_kylat_2010,2.pdf


Takaisin
 
Softers Oy