Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:SunArena, monitoimihallin investointi- ja liiketoimintaedellytykset
Hallinnoija:Ylivieskan seutukuntayhdistys ry
Aika:18.6.2008 - 31.12.2009
Toteutusalue:Kalajoki
Kustannusarvio:83500 €
Hankeryhmät:Muut, Palvelut
  
Tiivistelmä:Monitoimihallin (SunArena) esisuunnittelussa (1.12.2007 - 30.4.2008) saatiin tulokseksi investoinnin suuruus määriteltyä sekä alustava laskelma liiketoiminnan edellytyksistä. Hanketta verrattiin mm. muihin toiminnassa oleviin monitoimihalleihin Suomessa. Tulokset osoittivat, että hankkeella on toteuttamisedellytyksiä. Tuotot esisuunnitteluvaiheessa laskettiin sen perusteella, mitä palvelua (urheilutilaisuudet, vapaa-ajan käyttö, konsertit, messut) monitoimihallissa voitaisiin toteuttaa vuosikellon mukaan. Esisuunnitteluvaiheessa ei tavoitteena ollut vielä markkinakysynnän mittaamista (markkinatutkimus) sekä yksityisten sijoittajien kartoittamista, mikä on ensiarvoisen tärkeää hankkeen toteuttamiseen. Koska päätavoite hankkeella on uuden kannattavan yritystoiminnan synnyttäminen monitoimihallin palvelutoimintaan, tulee liiketoiminta-analyysissä selvittää markkinoiden kysyntäpotentiaali sekä kartoittaa yksityiset sijoittajat. Tämän hankkeen perusteella luodaan edellytykset rahoituksen hankintaan, investointiin ja kannattavan liiketoiminnan käynnistämiseen. Ilman Leader -rahoitusta liiketoimintaedellytysten jatkoselvittämiseen aluetaloudellisesti ja alueen vetoivoiman kannalta SunArena -hanketta olisi vaikea toteuttaa. Tällä hankkeella tähdätään monitoimihallin rakentamiseen 2010 ja monitoimihallin palvelutoiminnan käynnistämiseen 2011.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Ylivieskan_seutukuntayhdistys_ry,_SunArena_monitoimihallin_investointi-_ja_toimintaedellytykset.pdf


Takaisin
 
Softers Oy