Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Varjakan ja Lumijokivarren jätevesien kehittäminen
Hallinnoija:LUMIJOEN KUNTA
Aika:2.2.2005 - 28.2.2006
Toteutusalue:Lumijoki
Kustannusarvio:799272 €
Hankeryhmät:Muut, Rakentaminen
  
Tiivistelmä:Hankkeen kohderyhmänä ovat Varjakan, Lapinkylän, ja Kankaanpään kylien vakituiset ja loma-asukkaat, maatilat sekä alueen muut elinkeinonharjoittajat. Tavoitteena on parantaa paikallisten yritysten etenkin maatilojen toimintaedellytyksiä järjestelmällä em. kylien jätevesien käsittely keskitetysti, taloudellisesti sekä ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Näin kylien asumisviihtyvyyttä ja elinympäristön laatua saadaan parannettua. Hankkeen tavoitteena on myös haja- ja loma-asutuksesta ympäristöön, lähinnä Liminganlahteen ja Lumijokeen aiheutuvan kuormituksen vähentäminen sekä talousvesien käsittelyä koskevan asutuksen toimeenpanon edesauttaminen. Hankkeessa rakennetaan tarvittava viemäriverkosto liittymineen ja runkoviemäreineen suunnittelualueen jätevesien keräämiseksi kirkonkylän alueelle asti sekä tarvittavat liittymät alueiden kiinteistöjen jätevesien johtamiseksi viemäriin. Hankkeen tuloksena saadaan yhteensä 172 kiinteistöä liittymään järjestetyn jätevesien käsittelyn piiriin, joista loma-asuntoja on 14 vakituisesti asuttuja talouksia 152. Viemäriin liittyy 42 maatilaa, yhteensä 410 asukasta. Lisäksi viemäriin liittyy 18 yritystä sekä rauhanyhdistyksen ja nuorisoseuran toimitalot, kalahalli sekä Varjakan huoltorakennus. Investoinnit työllistävät rakennusvaiheessa 11 htv. Hankkeen avulla saadaa pidettyä alue asuttuna ja luodaan edellytyksiä myös uusille, alueelle muuttaville asukkaille. Myönteisten kuormitusvaikutusten myötä Lumijoen, Liminganlahden ja Perämeren käyttömahdollisuudet virkistykseen, kalastukseen sekä matkailuun paranevat.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta


Takaisin
 
Softers Oy