Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Tiitonranta-Haaganperä alueen viemäröinti
Hallinnoija:HAAPAJÄRVEN VESI OY
Aika:1.9.2006 - 28.2.2008
Toteutusalue:Haapajärvi
Kustannusarvio:638037 €
Hankeryhmä:Muut
  
Tiivistelmä:Hankkeessa toteutetaan Haapajärven kaupungissa Tiitonranta-Haaganperä-Veitsiniemi-Harjuniemi-Karjalahdenranta-alueen viemäröintihankkeen I-vaihe Haapajärven kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman ja Ramboll Finland Oy:n laatiman viemäröinnin yleissuunnitelman linjausten sekä tehtyjen jatkoselvitysten mukaisesti painottaen erityisesti hankkeen kohdealueella sijaitsevien 5:n pk-yrityksen ja 5:n aktiivimaatilan vesihuollollisia tarpeita. Hankkeen tavoitteena on mm. yritysten ja maatilojen toimintaedellytysten sekä asumisen ja yrittämisen olosuhteiden parantaminen sekä alueen vetovoimaisuuden lisääminen. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen yritykset sekä aktiivimaatilat ja alueen asukkaat. Hanke käsittää Tiitonranta-alueen runkolinjan rakentamisen. Hankkeen toteuttajana toimii Haapajärven Vesi Oy. Viemäröintihankkeen II- ja III-vaiheet on tarkoitus toteuttaa vuosina 2007-2009.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta


Takaisin
 
Softers Oy