Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Kylä-kunta -yhteistyön kehittäminen -esiselvityshanke
Hallinnoija:Nouseva Rannikkoseutu ry, Rieska-Leader ry
Aika:20.6.2006 - 31.3.2011
Toteutusalue:Liminka
Kustannusarvio:120000 €
Hankeryhmät:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri, Muut
  
Tiivistelmä:Toimintaryhmätyö tarjoaa ihmisille mahdollisuuden osallistua alueensa asioihin kuntauudistusten ja keskittymiskehityksen viedessä päätöksentekoa yhä kauemmaksi ihmisten arjesta. Osallisuutta ja vuorovaikutusta parantamalla tuetaan ja kehitetään sosiaalista pääomaa, mikä on aktiivisen kylätoiminnan edellytys. Aktiivinen kolmas sektori on suuri voimavara kehittämistyössä kuntien roolien heikentyessä palvelun tuottajina ja ylläpitäjinä. Yksi toimintaryhmän rooleista onkin tukea kolmatta sektoria. Toimintaryhmätyön kautta voidaan tuoda ihmiset yhteen sekä auttaa yhteisten suuntaviivojen löytämisessä, ratkaisumallien etsimisessä ja kehittämistarpeiden toteuttamisessa. Hankkeen tavoitteena on aktivoida kyläläisiä omaehtoisuuteen, rohkaista päätöksen tekoon, vaikuttamiseen ja erilaisten kehittämistarpeiden esille nostamiseen.
Hanketta toteutetaan Himangan, Kannuksen, Kälviän, Lohtajan ja Limingan alueella.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Kyla_kunta_-yhteistyon_kehittaminen.pdf


Takaisin
 
Softers Oy