Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Vihannin Jatulintarha
Hallinnoija:Asukasyhdistys Vihannin Rinti ry
Aika:1.1.2008 - 31.8.2011
Toteutusalue:Raahe
Kustannusarvio:40000 €
Hankeryhmät:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri, Maisema, maankäyttö, ympäristö, Matkailu, Rakentaminen
  
Tiivistelmä:Vihannin jatulintarha on ympäristörakentamishanke, joka täydentää kirkkojärven vesittämisestä alkaneen Vihannin kirkonkylän kulttuurikeskuksen rakentamisen. Valtakunnallisesti huomattavaan kulttuuriryhmään kuuluu Ukonkatti kirjasto ja kotiseutukeskus museoalueineen ja ranta-alueen liikuntapaikkoineen. Ympäristöteos sijoittuu Asematien ja kirjasto-kotiseutukeskuksen väliselle kentälle, joka on tällä hetkellä pääosin joutomaata. Jatulintarha on ympäristöteos ja samalla toiminnallinen alue kansanpuito. Jatulintarha rakentuu luonnonkivilabyrintistä. Labyrintin lisäksi alueelle rakennetaan kevyenliikenteen väylästö, valaistus ja porrassiltoja järveen johtavan puron yli. Alueelle sijoittuu myös kirkonkylän jätteiden keräys- ja lajittelupiste Myöhemmin aluetta voidaan täydentää esim. harrastuskentillä ja peliradoilla sekä mahdollisilla muilla labyrinteillä. Kunnassa toimivien kyläyhdistysten ja yritysten on ajateltu tulevan merkittäviksi toimijoiksi Jatulintarhan rakentamisessa, toiminnoissa ja ylläpidossa. Jatulintarhan käyttäjäryhminä tulevat olemaan paikkakuntalaiset ja matkailijat. Alue on suunnattu erityisesti lapsille. Alueen erikoislaatuisuuden ja sen kohdennetun tapahtumatarjonnan uskotaan merkittävästi virkistävän kunnan matkailua ja kuntakeskuksen vähittäiskauppaa ja palveluita.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.vihanti.fi/alltypes.asp?d_type=5&menu_id=11979䈿


Takaisin
 
Softers Oy