Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Laadukasta ja monipuolista yritystoimintaa kylille
Hallinnoija:ProAgria Oulu ry Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
Aika:1.8.2008 - 28.2.2011
Toteutusalue:Oulu
Kustannusarvio:48500 €
Hankeryhmät:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri, Muu yritystoiminta, Palvelut
  
Tiivistelmä:Väestö ikääntyy, kotitalouksien varallisuus kasvaa, palvelujen tarve kasvaa, jolloin maaseudulla asumisen tueksi tarvitaan uudenlaisia yrityksiä, olemassa olevien yrittäjien tukemista ja moniaisen yhteistyön aktivoimista. Hankkeella koulutetaan olemassa olevia ja tulevia yrittäjiä, aktivoidaan kyläläisiä tunnistamaan palvelun tarve ja saamaan tieto kuka voisi palvelun tuottaa. Koulutusta järjestetään pari päivää kuukaudessa, näin mahdollistaen yrittäjien osallistumisen. Yhteistyöpäivillä luodaan yhteistyöverkostoja eri toimijoiden ja kyläläisten kesken. Tavoitteena löytää palvelun tuottajia kyliltä mahdollisimman läheltä avun tarvitsijoita. Yrityksissä on huomioitu laatu toiminnassa ja omavalvontasuunnitelmat ovat päivitettynä HACCP huomioiden. Yritykset saavat lisää asiakkaita parantuneen tarjonnan luoman kysynnän vuoksi.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.oulunmaaseutukeskus.fi/sivu.php?id=442
Loppuraportti:Laadukasta_ja_monipuolista_yritystoimintaa_kylille.pdf


Takaisin
 
Softers Oy