Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Kosteikkovirkku
Hallinnoija:Sydänmaankylän Kyläseura ry
Aika:26.5.2008 - 31.10.2009
Toteutusalue:Kärsämäki
Kustannusarvio:12000 €
Hankeryhmät:Kylätoiminta, virkistys, nuoriso, kulttuuri, Maisema, maankäyttö, ympäristö, Rakentaminen
  
Tiivistelmä:Hankkeen avulla rakennetaan sorsakosteikolle laavu, ulkohuussi ja kulkusillat. Hankkeella uudistetaan eräpolku ja sen rakenteet sekä kunnostetaan ja uudelleen sijoitetaan riistapisteet. Alueelle luodaan opastus, opastustaulu paikoitusalueelle sekä käsiopaste. Kosteikko on saavuttanut sorsastuksessa hyvän maineen. Nyt haettavalla toimenpiteellä kosteikon painoarvoa ja asiakaspalvelukykyä kehitetään edelleen ja sen vaikutusta ympärivuotisena riistan oppimispaikkana tullaan erityisesti kehittämään.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Kosteikkovirkku.pdf


Takaisin
 
Softers Oy