Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Keskipiste matkailukartalle
Hallinnoija:Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy
Aika:1.9.2008 - 31.1.2010
Toteutusalue:Nivala
Kustannusarvio:45500 €
Hankeryhmä:Matkailu
  
Tiivistelmä:Projektissa luodaan Keskipisteelle yhteinen matkailun toimintamalli sekä nettiporttaali ja varausjärjestelmä matkailun tuotekehitykseen, markkinointiin ja myyntiin. Hanke toteutetaan alueen matkailu- ja palveluyritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa kartoitetaan alueen matkailualan tuotteet ja palvelut, minkä perusteella suunnitellaan tuotelinjat ja teemat. Luodaan matkailuyhdistysten toimintaperiaatteet, säännöt ja osallistumismaksujärjestelmät sekä aktivoidaan yrityksiä liittymään yhdistykseen. Hankkeen tuloksena alueen matkailutarjonta tulee tunnetummaksi ja alue houkuttelevammaksi matkailukohteeksi. Markkinointiyhteistyö kehittyy ja saa uuden organisaatiomallin hankkeen aikana. Matkailun toimijat ovat valmiudessa siirtyä varausjärjestelmään ja matkailuyhdistykseen. Alue houkuttaa uusia matkailuyrittäjiä ja investoijia. Hanke edesauttaa syrjäseutuja kehittymään toimivaan yhteistyöhön kasvavien matkailukeskusten kanssa.
  
Jatkotoimenpiteet:.
  
Kartta:Näytä kartta


Takaisin
 
Softers Oy