Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Teknologisten innovaatioiden mahdollisuudet Ylä-Kainuun ja Koillismaan poropetotilanteessa
Hallinnoija:Kainuun Etu Oy
Aika:1.2.2009 - 31.7.2009
Toteutusalue:Kuusamo, Taivalkoski
Kustannusarvio:59000 €
Hankeryhmä:Muut
  
Tiivistelmä:HALLINOIVA TE -KESKUS: KAINUUN TE -KESKUS
KOHDEALUEET: KAINUUSTA YLÄ-KAINUU JA POHJOIS-POHJANMAALTA KOILLISMAAN SEUTUKUNTA

Hankkeen keskeisimpänä sisältönä on aloittaa uusimman teknologian kokeileminen, jonka avulla saadaan aikaan joko kehittämis-, yritys- tai tutkimushankesektorilla jatkotoimia, joilla maasuurpetojen tappamat porot löydetään ja vahinkojen määrää voidaan vähentää tulevaisuudessa niin porotaloudessakin kuin muussakin eläintuotannossa. Hankkeen toimenpiteet ovat 1) Esittelykierros ja pyyntö alueen teknologiayrityksille lähteä hankkeen mukaan etsimään ratkaisua poro-peto-problematiikkaan. Hanke tarjoaa mahdollisuuden yrityksille testata välineistöään maasto-olosuhteissa porojen kanssa. 2) Kokeilutyö, jonka avulla testataan uusia teknologisia ratkaisuja ja innovaatioita poro-peto - ongelmien vähentämiseksi käytännössä. 3) Suunnittelutyö, jonka avulla rakennetaan saatujen tietojen ja kokemusten pohjalta uusia toimintamalleja alueelle, joka kärsii eniten petovahingoista. 4) Ehdotus, jossa otetaan huomioon myös yhteiskunnalliset ja sosiaaliset innovaatiot kuten sidosryhmien osallistuminen peto-ongelmien ratkaisuun.

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueelle sijoittuvat paliskunnat (Halla, Näljänkä ja Hossa -Irni(oasin Kuusamon alueella)) ja niiden poronomistajat. Kokonaisvaltaisesti hankkeen tuloksista hyötyvät kaikki poronhoitoalueen poroyrittäjät ja mahdollisesti myös muut maaseudun yrittäjät, esim. lampurit. Hyödynsaajina ovat myös teknologiayritykset, tutkimuslaitokset ja hallinto. Teknologiayritykset ja tutkimus hyötyvät uusien menetelmien kehittämisestä ja sovellutusten testaamisesta. Teknologiasektorille voi syntyä uusia innovaatioita ja markkinoita.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta
Hakijan/hankkeen www-sivut:http://www.kainuunetu.fi/fi/73280224-3b2d-410f-af60-b413ba6b5312/f3fa4aec-d7d4-4528-9516-098f00c4d8ee


Takaisin
 
Softers Oy