Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:PETOTIETO
Hallinnoija:Suomussalmen kunta
Aika:1.6.2009 - 31.12.2010
Toteutusalue:Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski
Kustannusarvio:64748 €
Hankeryhmä:Muut
  
Tiivistelmä:HALLINNOIVA TE -KESKUS: KAINUUN TE-KESKUS
KOHDEALUEET: HYRYNSALMI, KUUSAMO, PUDASJÄRVI, PUOLANKA, SUOMUSSALMI, TAIVALKOSKI

Petotietohankkeen tehtävänä on avata suurpetotutkimuksen ja paikallisten asukkaiden välinen vuoropuhelu, tuottaa ja jakaa petovahinkoja ennaltaehkäisevää tietoa sekä lisätä yhteispohjoismaista yhteistyötä. Hankkeen kohderyhmänä ovat porotalous ja muu alkutuotanto, luonnon virkistyskäyttäjät, Riistan ja kalantutkimuslaitos ja eri viranomaiset. Toimenpiteet 1) Maasuurpetojen kanta-arviokatselmus tilaisuus: tiivistää yhteistyötä RKTL:n suurpetotutkijoiden ja paikallisten asukkaiden välillä. Jakaa totuudenmukaista tietoa ja pyrkiä karsimaan virheellisiä käsityksiä, jotka edesauttavat ristiriitojen syntyä. 2) Laumanvartijakoirien käyttö -infotilaisuus: kerrotaan laumanvartojakoirien työkäytöstä tuotantoeläinten suojelussa. 3) Poropantojen paikannusteknologiaseminaari: kansainvälinen seminaari, kehittää pohjoismaista yhteistyötä, poropantojen paikannusteknologiaan liittyvien tietojen ja kokemusten vaihto, jakaa tietoa poronomistajille. 4) Petovahinkojen ennaltaehkäisyopas: petovahinkoja ennaltaehkäisevät tiedot kootaan oppaaksi, joka palvelee alkutuotantotilojen tarpeita. 5) PetoLuonto opas: jakaa tietoa pedoista, pedon kohtaamistilanteista ja sen ennaltaehkäisystä.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta


Takaisin
 
Softers Oy