Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:PETOSEUTU
Hallinnoija:Suomussalmen kunta
Aika:1.6.2009 - 31.12.2010
Toteutusalue:Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski
Kustannusarvio:169662 €
Hankeryhmä:Muut
  
Tiivistelmä:HALLINNOIVA TE -KESKUS: KAINUUN TE -KESKUS
KOHDEALUEET: HYRYNSALMI, KUUSAMO, PUDASJÄRVI, PUOLANKA, SUOMUSSALMI, TAIVALKOSKI

Petoseutuhanke on koko poronhoitoaluetta koskeva pilottihanke, jonka tehtävä on testata uusia toimintamalleja ja tuottaa ajankohtaista tietoa. Hanke saattaa yhteen eri alojen osaamisen ja intressit sekä luo uusia toimintamalleja petotilanteen hallintaan. Hankkeen kohderyhmiä ovat porotalous, muu alkutuotanto, Riista- ja kalantutkimuskeskus sekä luonnon virkistyskäyttäjät. Toimenpiteet: 1. Petovahinkojen ja petohavaintojen etsintä- ja yhteistyömalli: hanke organisoi järjestelmällistä etsintä- ja havainnointityötä, joka palvelee sekä porotalouden että tutkimuksen etuja ja luo kestävän yhteistyöpohjan poromiesten ja tutkimustahojen välille. Työ auttaa tarkentamaan uuden riistavahinkolain vasahävikkikorvauksen maksamisperusteita. 2. Petovahinkotietojen analysointi: Kartalle visualisoidut vahinkotiedot auttavat etsintätyön kohdentamisessa ja suunnittelussa, vahinkotietojen analysointi auttaa hahmottamaan ja paikallistamaan ongelma-alueet sekä luomaan pohjan tilanteen seurannalle. 3. Poropantojen markkinaselvitys: Pyritään osoittamaan, että pannoille on olemassa markkinoita ja kiinnostusta, kartoitetaan pantojen tarve ja pantaan kohdistetut vaatimukset sekä toiveet.
  
Jatkotoimenpiteet:-
  
Kartta:Näytä kartta


Takaisin
 
Softers Oy