Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Tiedonvälityshanke koillismaan yksityisteiden toimijoille
Hallinnoija:Kuusamon kaupunki
Aika:1.3.2009 - 31.12.2011
Toteutusalue:Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski
Kustannusarvio:153400 €
Hankeryhmä:Muut
  
Tiivistelmä:Tiedonvälityshankkeessa toimitaan Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven kuntien alueella. Hankkeen tärkeimpinä tavoitteina on:

Tiedottaa ja opastaa yksityistiekuntien osakkaita hoitamaan tiekuntiensa asioita siten, että he pystyvät hoitamaan hallintonsa jatkossa itse.

Järjestetään tiedotusta ja yleisötilaisuuksia.

Tiekuntien toiminnan aktivoimiseksi järjestetään tiedonvälitystä yksityistielakiin ja tiekuntien hallintoon liittyen yhteistyössä Suomen tieyhdistyksen, tiehallinnon, sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yhteistyökontaktien lisääminen tiekuntien välille. Yhteistyön avulla pyritään saamaan yhteistyötä esim: hankinnoissa ja tarjousten ottamisessa teiden perusparannushankkeissa.

  
Jatkotoimenpiteet:Hankkeen tavoitteena on luoda Koillismaan alueelle vähintään kolme pysyvää työpaikkaa( tiesännöinti). Koillismaan laajan yksityistieverkon vuoksi, töitä riittäisi useammallekin henkilölle. Työntekijät olisivat kokopäiväisesti tiekuntien käytössä jatkossa.
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:Tiedonvalityshanke_Koillismaan_yksityisteiden_toimijoille.pdf


Takaisin
 
Softers Oy