Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Pohjois-Pohjanmaan maaseudun yksityistiet kuntoon
Hallinnoija:Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa
Aika:1.1.2005 - 31.1.2008
Toteutusalue:Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kestilä, Kuusamo, Kärsämäki, Nivala, Oulu, Piippola, Pudasjärvi
Kustannusarvio:317700 €
Hankeryhmä:Muut
  
Tiivistelmä:Hankkeen aikana:
- määritellään yhdessä eri toimijoiden kanssa yksityisteiden hoidon ja perusparannuksen kriteerit
- laaditaan kuntakohtaiset yksityisteiden yleissuunnitelmat
- rakennetaan tietokanta yksityisteiden hallintaan, kunnossapitoluokitukseen ja tieyksiköintiin kuntien, tiehallinnon ja tiekuntien käyttöön
- järjestetään koulutusta tiekunnille mm. teiden kunnossapidosta, yksityistielaista, tiekuntien hallinnosta
- avustetaan tiekuntia kunnossapitorahoituksen hakemisessa
- aktivoidaan tiekuntia yhteistyöhön
- rohkaistaan tiekuntia kehittämään omilla alueillaan erilaisia tieisännöintijärjestelyjä
- avustetaan järjestäytymättömiä tiekuntia järjestäytymään.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat maaseudun yksityisteiden tiekunnat, teiden varren asukkaat, alueella toimivat yritykset sekä muut pientiestöä käyttävät tahot.
  
Jatkotoimenpiteet:Erillinen kehittämishanke (eri rahoituksella, MMM ja Metsäteho) käynnistynyt metsätiestön yleissuunnitelman ja kuntokartoituksen toimintamallin kehittämiseksi.
  
Loppuraportti:Pohjois-Pohjanmaan_maaseudun_yksityistiet_kuntoon.pdf


Takaisin
 
Softers Oy