Hankeinfo

Leader-toimintaryhmähanke:
Hankkeen nimi:Hevostalouden kehittämisedellytysten esiselvitys
Hallinnoija:Ylikiimingin kunta
Aika:1.8.2007 - 31.1.2008
Toteutusalue:Ylikiiminki
Kustannusarvio:17000 €
Hankeryhmä:Maatilatalous, hevostalous
  
Tiivistelmä:Hankkeen tavoitteena on kartoittaa olemassa oleva hevostalous ja hevosharrastus sekä alan kehittämistarpeet Ylikiimingissä. Keskeistä on selvittää hevostalouden eri toimintamuotojen kuten, hevosharrastamisen mahdollistavan asumismuodon sekä uuden yritystoiminnan yleiset toteutusedellytykset. Alan nykytilanteen ja kehittämistarpeiden kartoitus toteutetaan haastattelujen, alueiden käytön sekä yleisten toimintaedellytysten selvitysten avulla. Ylikiimingin hevostalouden kehittämistarpeiden kartoittamisella saadaan arvokasta tietoa hevostalouden huomioon ottamisesta maankäytön suunnittelussa sekä hevostalouden kehittymismahdollisuuksista. Kartoituksen tuloksia voidaan soveltaa laajemmin koko Oulun seudulla tai mahdollisesti muualla Pohjois-Pohjanmaalla. Esi-selvityksen tavoitteena on hyödyntää saatuja kokemuksia koko Oulun seudun hevostalou-den kehittämisessä sekä maankäytön suunnittelussa.

Hankkeen kohderyhmä: Hankkeen kohderyhmänä on alueen hevostalous- ja maatalous-yrittäjät, hevosharrastajat, hevosten omistajat ja hevostalouden palveluyrittäjät.
  
Jatkotoimenpiteet:Esiselvityshankkeen loppupäätelmänä voidaan todeta, että esille nousi runsaasti hevostalouden kehittämis- ja lisäselvitystarpeita. Nähtävissä on, että laajemmalle Oulun seudun tai jopa koko Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden kartoittamiselle ja kehittämissuunnitelman laadinnalle olisi tilaus. Lisäksi eri aihepiireihin liittyvien kehittämishankkeiden käynnistyminen eri alueilla on toivottavaa. Olennaista on, että alueidenkehittämistyöstä vastaavat viranomaistahot ja muut organisaatiot, kunnat sekä hevosalan järjestöt ja harrastajat olisivat aktiivisia jatkotoimien käynnistämisessä.
  
Kartta:Näytä kartta
Loppuraportti:26717_Hevostalouden_kehittamisedellytysten_esiselvitys_koko_2.9_MT.pdf


Takaisin
 
Softers Oy